Singapore Festival Bold 2015
Singapore Festival Bold 2015

SHAPING YOU BUSINESS
EXPERIENCE LIVE CROWDFUNDINGYOUTH COMMITTEEYong Chin Bing


Crowd Ambassador

Teo Jian Rong


Crowd Ambassador

Teo Shu Qi


Crowd Ambassador

Ang Yew Keong


Crowd Ambassador

Cheng Yu Tong


Crowd Economy

Li Yu Fu


Crowd Economy

Lim Ming Aun Ashton


Crowd Economy

Choo Yue Qi


Crowd Social

Goh Zhi Yuan Kenny


Crowd Social

Lai Zi Xiu


Crowd Social

Lim Yun Er


Crowd Social

Nguyen Thi Minh Hue


Crowd Social

Atiyut Sukon


Mahidol University
Sinwattana

Monsita Hansuwandumrong


Mahidol University
Sinwattana

Nichakan Mathayapa


Mahidol University
Sinwattana